Lắc bạc cho bé trai

Lắc bạc dành cho các bé trai. Bạc Ngọc Tuấn cam kết chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế 925, an toàn cho bé.